top of page

Privacyverklaring

Bij akkoord op offertes, voorstellen, diensten, aanbiedingen uit mail, whatsapp berichten, sms, telefonisch of andere contactmogelijkheden gaat u mede akkoord met de hieronder gestelde privacyverklaring van Mooi Middelburg.

Privacyverklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Mooi Middelburg van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website of per mail/ whatsapp en/of bij ons een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Mooi Middelburg is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Voor het uitvoeren van deze opdracht gebruiken wij enkel de door u verstrekte naw-gegevens en het door u toegezonden materiaal. Uw naw-gegevens en toegezonden materiaal voor het uitvoeren van de opdracht bewaren wij maximaal één jaar.

 

Mooi Middelburg verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mooimiddelburg.nl. Mooi Middelburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: Marjolijn van Leeuwen via info@mooimiddelburg.nl

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

- voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, offerte, opdrachten of diensten.

- zodat Marjolijn u kan bellen, whatsappen of mailen en post of drukwerk toe kan zenden en afleveren.

- om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- voor het afhandelen van betalingen.

- om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).

- Mooi Middelburg analyseert uw activiteiten via bezoekersstatistieken op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om mijn klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij Mooi Middelburg te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Mooi Middelburg, dan kunt u een e-mail sturen onder vermelding van ‘blokkering’ naar: info@mooimiddelburg.nl. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten van Mooi Middelburg, dan kunt u een e-mail sturen onder vermelding van ‘afmelding’ naar: info@mooimiddelburg.nl.

bottom of page