top of page

Disclaimer

Copyright

 

Het is niet toegestaan om mooimiddelburg.nl of gedeelten van de site te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mooi Middelburg. Aanvragen kunt u hiervoor indienen via info@mooimiddelburg.nl.

Aansprakelijkheid

Mooi Middelburg draagt er zorg voor om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden. Mooi Middelburg is desondanks niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolmaaktheden of onvolledigheden in de teksten en diensten op de website. Mooi Middelburg is niet aansprakelijk voor de schade:

1 - Toegebracht door de website.

2 - Voortvloeiend uit het gebruik van de website.

3 - In enige ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.

4 - Voortkomend uit de onmogelijkheden (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplagen.

5 - Ook is Mooi Middelburg  gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

Mooi Middelburg behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud te wijzigen, tekst toe te voegen aan of te verwijderen van de website. Mooi Middelburg is niet aansprakelijk voor de gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Tot slot is Mooi Middelburg niet aansprakelijk voor gekoppelde links of hyperlinks die verwijzen naar de website.

bottom of page